خدایاااااا سپاس

تنگه_هرمز بسته نیست، مرد میخواهیم تا جرأت کند رد بشود..

1563993148236x354_1563902062952219.jpg

خدایاااااا سپاس

تنگه_هرمز بسته نیست، مرد میخواهیم تا جرأت کند رد بشود..

1563993148236x354_1563902062952219.jpg

خدایااااااااا سپاس

رهبر عزیزم!
بگذار هرچه میخواهند بگویند…

تخریبت کنند
تهمتت بزنند
و دیکتاتور بخوانندت

ما که میدانیم این تو بودی که به مردم کشورت عزت دادی


ما که میدانیم اگر تو نبودی در روز روشن نیز جرات شکستن حکومت نظامی داعش را نداشتیم…

اگر تو نبودی مانند دوران سیاه شاهان خودخداپندار، به لطف کاپیتولاسیون ها، ارزشمان از یک سگ آمریکایی کمتر بود…

آنهایی که باید میدانند که تو چقدر مقتدر اما مظلومی که حرف هایت یکی پس از دیگری روی زمین مانده…

تعجبی ندارد!
جدت علی هم مقتدر و مظلوم و در میان جهل کوفیان اسیر و دست و پا بسته بود…

بگذار جوجه روشنفکرهای غربزده شعار آریایی هستیم شان گوش فلک را کر کند!
ماکه میدانیم اگرتو نبودی امروز داعش و داعشیان چیزی از بنای کوروش به جا نگذاشته بودند…

هرکس نداند ما که میدانیم فرهنگ و تمدن غرب و شرق را از مردمانش بیشتر آشنایی تاجایی که پوتین گفته بود رهبر ایران بیش از من از فرهنگ و تاریخ روسیه اطلاع دارد …

ما که میدانیم درکنار غرش دلیرانه و چهره مقتدرانه ات در برابر دشمن، قلبی به وسعت فرهنگ و شعر و ادب پارسی داری و اشعارت روشنی بخش محفل انس و ادب است…


ازتو ممنونم که وجودت باعث آرامش و حضورت موجب امنیت من است

ممنونم که هستی و نگذاشتی تا چکمه های سربازان کودک کش آمریکا، انگلیس، اسرائیل و داعشی های سعودی،خاک کشورم را آلوده کند

1564143363236x232_1564103121880570.jpg

خدایااااااااسپاس

📌غصه نخور…
تو #خدایـــی داری…
که بزرگ است؛ بزرگ…❤️
و به قول سهرابـــ : در همین نزدیکیست…
ای دل کوچکـــ من…
بگذار غم و غصه ببارد…❤️
شاید
شاید اینبار #خـــــدا میخواهد که
پس از بارش غم…
و
پس از خواندن نامش هردم…
آسمان دل تو صـــاف شود❣
و
نگاهت به همه اهل زمین پاکـــ شود…❤️
شاید اینبار #خـــدا میخواهد که خودش چتـــر تو باشد…
که بمانی…
نروی…❣

خخخخخخخخخخ

من نفت کشمو موخام …

1564299299236x310_1564294030385152.jpg